:: RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN 2013

Sila muat turun fail-fail berkaitan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) 2013 seperti yang berikut:
1. Borang Permohonan RMT 2013 (Individu)
2. Lampiran A (Sila lengkapkan dan emel kembali kepada penyeliakebajikan@gmail.com pada atau sebelum 14 Disember 2012).
3. Lampiran B (Sila lengkapkan dan fax ke Unit HEM 04-6521143 pada atau sebelum 07 Disember 2012)

Maklumat tambahan:
1. Mulai tahun 2013, Had Kelayakan RMT ialah Pendapatan: RM460.00 atau perkapita RM110.00 (PGK Miskin Tegar terkini)
2. Murid-murid Pendidikan Khas yang layak dan berada di Sekolah Pendidikan Khas juga boleh memohon.
3. Murid-murid RMT yang berpindah sekolah selepas hari pertama persekolahan, peruntukan akan diturunkan di sekolah asal. Sekolah asal perlu memaklumkan kepada sekolah baharu tentang murid RMT tersebut di dalam Borang Pertukaran Murid.
4. Murid Ganti RMT TIDAK BOLEH menggantikan Murid RMT yang telah berpindah sekolah. Murid Ganti RMT hanya untuk Murid RMT yang TIDAK HADIR pada hari yang berkenaan sahaja. Jika layak RMT, sila senaraikan beliau di dalam Pelarasan RMT kemudian.

Kerjasama dan perhatian tuan amat dihargai. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Penyelia Kanan Kebajikan HEM di talian 04-652 1038 /1021 atau 012-567 7912

0 comments: