:: PELAKSANAAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN 1MALAYSIA TAHUN 2016

Bantuan Khas Awal Persekolahan 1Malaysia(BKAP1M) kepada murid akan diteruskan pelaksanaannya pada tahun 2016.  Pemberian bantuan ini bertujuan meringankan beban perbelanjaan persekolah pada awal tahun yang ditanggung oleh ibu bapa/penjaga murid.  Syarat kelayakan adalah murid/ibu/bapa/penjaga mestilah warganegara Malaysia.  Pendapatan kasar isi rumah sebanyak RM3,000.00 dan ke bawah.  Pembayaran akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 20 Januari 2016.

Pihak sekolah dikehendaki untuk memuat turun Borang Akuan Penerimaan Bantuan Awal Persekolahan 2016 (Lampiran A) serta dikembalikan kepada pegawai HEM, Pejabat Pendidikan Daerah masing-masing pada atau sebelum 14 Februari 2016.

Pihak sekolah juga boleh memuat turun surat siaran mengenai pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan 1Malaysia dan Garis Panduan BKAP1M 2016.

Surat Siaran Pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan 1Malaysia
Garis Panduan Pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan 1Malaysia
Lampiran A (Rumusan Akuan Penerimaan/Penolakan BKAP1M)
Lampiran B (Borang Pengesahan Pendapatan)
Lampiran C (Akuan Penerimaan/Penolakan BKAP1M)

:: PELAKSANAAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) DI SEKOLAH RENDAH TAHUN 2015

Dimaklumkan bahawa pelaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) di sekolah rendah bagi tahun 2015 akan diteruskan kepada Semua Sekolah Rendah Bantuan Kerajaan termasuk Sekolah Pendidikan Khas dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan bermula pada hari pertama persekolahan.

Sehubungan dengan itu, pihak sekolah diminta mengemaskini senarai murid yang layak RMT bagi tahun 2015 mengikut kelayakan terkini Paras Garis Kemiskinan (PGK) Miskin Tegar 2012 adalah tidak melebihi pendapatan: RM520.00 atau perkapita: RM130.00. Manakala murid OKU/Pendidikan Khas tiada had kelayakan kerana layak secara automatik.

Bersama-sama ini dilampirkan LAMPIRAN B (BORANG RUMUSAN RMT 2015) untuk dilengkapkan oleh pihak sekolah dan faks kembali ke Unit HEM, JPPP di talian 04-6521143 sebelum 15 Disember 2014, manakala pihak sekolah perlu memuat turun LAMPIRAN A (SENARAI NAMA MURID RMT) emailkan kembali senarai lengkap berkenaan ke shadilahkebajikan2014@gmail.com pada atau sebelum 15 Disember 2014. Sila gunakan format MS EXCEL yang dimuat turun sahaja dan Save As kod & nama sekolah tuan.

>>  Borang Permohonan RMT 2015

:: SURAT SIARAN SUMBANGAN TABUNG KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)

Kerjasama Y. Bhg. Dato’ / Datin / tuan / puan dipohon untuk menghebahkan surat siaran berkaitan sumbangan Tabung KWAPM melalui Skim Potongan Gaji Sukarela Kakitangan Awam kepada semua warga pendidikan di sekolah tuan/puan.  Bersama-sama ini kepilkan surat siaran berkaitan serta borang kebenaran potongan gaji bulanan untuk sumbangan kepada KWAPM.


:: RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN 2013

Sila muat turun fail-fail berkaitan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) 2013 seperti yang berikut:
1. Borang Permohonan RMT 2013 (Individu)
2. Lampiran A (Sila lengkapkan dan emel kembali kepada penyeliakebajikan@gmail.com pada atau sebelum 14 Disember 2012).
3. Lampiran B (Sila lengkapkan dan fax ke Unit HEM 04-6521143 pada atau sebelum 07 Disember 2012)

Maklumat tambahan:
1. Mulai tahun 2013, Had Kelayakan RMT ialah Pendapatan: RM460.00 atau perkapita RM110.00 (PGK Miskin Tegar terkini)
2. Murid-murid Pendidikan Khas yang layak dan berada di Sekolah Pendidikan Khas juga boleh memohon.
3. Murid-murid RMT yang berpindah sekolah selepas hari pertama persekolahan, peruntukan akan diturunkan di sekolah asal. Sekolah asal perlu memaklumkan kepada sekolah baharu tentang murid RMT tersebut di dalam Borang Pertukaran Murid.
4. Murid Ganti RMT TIDAK BOLEH menggantikan Murid RMT yang telah berpindah sekolah. Murid Ganti RMT hanya untuk Murid RMT yang TIDAK HADIR pada hari yang berkenaan sahaja. Jika layak RMT, sila senaraikan beliau di dalam Pelarasan RMT kemudian.

Kerjasama dan perhatian tuan amat dihargai. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Penyelia Kanan Kebajikan HEM di talian 04-652 1038 /1021 atau 012-567 7912

:: KWAPM 2012/2013


Perhatian kepada semua Penolong Kanan HEM Sekolah Rendah,

Sila muat turun borang-borang berikut dan lengkapkan. Rujuk surat siaran yang telah diedarkan oleh JPN ke sekolah tuan/puan untuk tindakan selanjutnya. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 2012 (KWAPM) juga dilampirkan untuk rujukan. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pegawai HEM di PPD tuan/puan atau Penyelia Kanan Kebajikan di talian 04-652 1038 / 012-567 7912.

:: SENARAI NAMA MURID RMT 2012 UNTUK TUJUAN PELARASAN

Kepada semua Pentadbir Sekolah Rendah,

  1. Sila muat turun Lampiran A (Senarai Nama) murid RMT 2012 untuk tujuan pelarasan.
  2. Sila gunakan borang yang dimuat turun sahaja (format MS Office Excel).
  3. Sekolah TIDAK DIBENARKAN menggunakan format lain kerana format ini digunakan oleh Bahagian Kewangan, Kementerian Pelajaran Malaysia.
  4. Borang yang telah dilengkapkan perlu diemel ke penyeliakebajikan@gmail.com selewat-lewatnya pada 18 Mei 2012.
  5. Sebarang pertanyaan, sila hubungi En. Mohd Fadzli bin Ishak (Penyelia Kanan Kebajikan) di talian 04-6521038 / 012-5677912.
>> Muat turun

:: SURAT SIARAN & PEKELILING RMT SERTA BORANG BERKAITAN

Kepada semua Guru Besar & Penolong Kanan HEM. Sila muat turun Surat Siaran RMT 2012, Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7/2010,  Borang RMT Lampiran A dan Borang Permohonan RMT untuk rujukan dan permohonan RMT semasa.
Surat Siaran RMT 2012
Pekeliling Kewangan Bil. 7/2010
Borang RMT Lampiran A
Borang Permohonan RMT

Sila lengkapkan Borang RMT Lampiran A dan emel ke penyeliakebajikan@gmail.com pada atau sebelum 15 Januari 2012.