:: SURAT SIARAN & PEKELILING RMT SERTA BORANG BERKAITAN

Kepada semua Guru Besar & Penolong Kanan HEM. Sila muat turun Surat Siaran RMT 2012, Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7/2010,  Borang RMT Lampiran A dan Borang Permohonan RMT untuk rujukan dan permohonan RMT semasa.
Surat Siaran RMT 2012
Pekeliling Kewangan Bil. 7/2010
Borang RMT Lampiran A
Borang Permohonan RMT

Sila lengkapkan Borang RMT Lampiran A dan emel ke penyeliakebajikan@gmail.com pada atau sebelum 15 Januari 2012.