:: SURAT SIARAN SUMBANGAN TABUNG KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)

Kerjasama Y. Bhg. Dato’ / Datin / tuan / puan dipohon untuk menghebahkan surat siaran berkaitan sumbangan Tabung KWAPM melalui Skim Potongan Gaji Sukarela Kakitangan Awam kepada semua warga pendidikan di sekolah tuan/puan.  Bersama-sama ini kepilkan surat siaran berkaitan serta borang kebenaran potongan gaji bulanan untuk sumbangan kepada KWAPM.