:: LAMPIRAN A

Pihak sekolah dikehendaki menyemak dan mengenalpasti pelajar-pelajar yang tersenarai
seperti mana senarai nama yang diedarkan oleh pihak Bahagian Kewangan, Kementerian Pelajaran Malaysia.
Jika didapati pelajar penerima KWAPM yang tersenarai menghadapai masalah seperti berikut :

1. Pelajar yang tersenarai tidak wujud di sekolah.
2. Pelajar telah berpindah sekolah.
3. Pelajar telah tamat pengajian.
4. Pelajar belum memulakan pengajian di peringkat sekolah rendah.
5. Pelajar telah berhenti sekolah.
6. Lain-lain.

Pihak sekolah perlu mengisi borang seperti di "Lampiran A" dan menghantar borang tersebut ke Bahagian Kewangan, KPM dan sesalinan ke Unit HEM, JPN serta PPD masing-masing.
Lebihan kewangan KWAPM bagi kategori 1-6 tersebut perlu dihantar ke Bahagian Kewangan berserta "Lampiran A" ini.

>> Muat turun.

:: BORANG AKUAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Berikut dikepilkan Borang Akuan Penerimaan dan Pengesahan kemasukan wang KWAPM ke dalam akaun sekolah.
Pihak sekolah boleh muat turun borang sebagai rujukan surat iringan

>>  Borang Akuan Penerimaan dan Pengesahan