:: PELAKSANAAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) DI SEKOLAH RENDAH TAHUN 2015

Dimaklumkan bahawa pelaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) di sekolah rendah bagi tahun 2015 akan diteruskan kepada Semua Sekolah Rendah Bantuan Kerajaan termasuk Sekolah Pendidikan Khas dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan bermula pada hari pertama persekolahan.

Sehubungan dengan itu, pihak sekolah diminta mengemaskini senarai murid yang layak RMT bagi tahun 2015 mengikut kelayakan terkini Paras Garis Kemiskinan (PGK) Miskin Tegar 2012 adalah tidak melebihi pendapatan: RM520.00 atau perkapita: RM130.00. Manakala murid OKU/Pendidikan Khas tiada had kelayakan kerana layak secara automatik.

Bersama-sama ini dilampirkan LAMPIRAN B (BORANG RUMUSAN RMT 2015) untuk dilengkapkan oleh pihak sekolah dan faks kembali ke Unit HEM, JPPP di talian 04-6521143 sebelum 15 Disember 2014, manakala pihak sekolah perlu memuat turun LAMPIRAN A (SENARAI NAMA MURID RMT) emailkan kembali senarai lengkap berkenaan ke shadilahkebajikan2014@gmail.com pada atau sebelum 15 Disember 2014. Sila gunakan format MS EXCEL yang dimuat turun sahaja dan Save As kod & nama sekolah tuan.

>>  Borang Permohonan RMT 2015